Wednesday Singles - Govortosova VS Makarova - redfax